GÄVLE PALLREPARATIONER
MARMA Gävlevägen 13
814 95 Älvkarleby

Besöksadress /
verkstad. lager:
Magasin 8 A · Inre Hamnen
( Alderholmen )

Tel:
Peter Mobil:

E-post:

026 - 10 23 30
070 - 306 85 13
info@gavlepall.com